Disclaimer Geodan Energietransitie-viewer

Gebruiksdoel

De informatie in deze viewer is geschikt voor het verkrijgen van een globaal inzicht in verschillende aspecten van de energietransitie, zoals energievraag, opwek en infrastructuur. Geodan adviseert om professioneel advies in te winnen van energie experts voor een correcte uitleg van de gegevens in de viewer.

Kwaliteit

De viewer bestaat voornamelijk uit data van andere voorzieningen. Daarbij is er veelal gebruik gemaakt van open data en modellen. De kwaliteit van de informatie in deze viewer is afhankelijk van de actualiteit, volledigheid en accuraatheid van deze andere voorzieningen. Raadpleeg de documentatie van deze data en modellen voor een beschrijving van de totstandkoming en de kwaliteit van de data.

Privacy en intellectueel eigendom

De viewer is met grootste zorg samengesteld, mocht je vermoeden hebben dat er ergens sprake is van schending van privacy of intellectueel eigendom dan kun je dat melden bij privacy@geodan.nl.

Aansprakelijkheid

Geodan BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik van de viewer en informatie. Aan de informatie op deze viewer kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. 

Beschikbaarheid

Geodan BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de viewer en informatie.

Ga naar de website van Geodan.nl